Semburan Asap(Fogging)

Semburan Asap(Fogging)


TEKNIK RAWATAN & KAWALAN

Di bawah ini adalah sedikit penerangan tentang teknik-teknik yang akan dijalankan untuk mengawal makhluk perosak (nyamuk) yang sering menganggu keselesaan persikataran Pelanggan.

JENIS RAWATAN : PENGASAPAN (FOGGIN TREATMENT)
MAKHLUK PEROSAK : NYAMUK & LALAT
Teknik Rawatan:
Nyamuk:

*Menaburkan abat atau pancutan bahan kimia DURSBAN75 pada takungan air di mana terdapat jentik-jentik, dan membuat pemantauan serta laporan.

*Menjalankan rawatan dengan kaedah pengasapan (fogging). Menggunakan "Thermal Foggin" atau mengikut kesesuaian pada kawasan dan lokasi terutama di kawasan pembiakan nyamuk dan jentik-jentik.

BAHAN KIMIA

Bahan kimia yang digunakan adalah dari jenama Baytex EC 50, Malathion 96 TG dan Abate 1.1. Penggunaan bahan kimia ini telah diperakui dan diluluskan oleh Lembaga Racun Makhluk Perosak dan Jabatan Pertanian Malaysia. Bahan kimia ini tidak mendatangkan sebarang kesan sampingan kepada bahan-bahan binaan termasuk lapisan kalis air dan selamat digunakan.