Gel Baiting

Gel Baiting


Terdapat pelbagai teknik yang sesuai untuk mengelak serangga yang wujud di kawasan kediaman dan bangunan. Berikut adalah beberapa kaedah dan teknik yang sesuai untuk serangga bermasalah seperti Cockroach Amerika (Periplaneta americana) dan Cockroach Jerman (Blatella germanica).

TEKNIK RAWATAN

Terdapat pelbagai teknik yang bersesuaian bagi menghapuskan serangga yang wujud di kawasan-kawasan kediaman dan bangunan. Dibawah ini adalah antara kaedah-kaedah dan teknik-teknik yang sesuai untuk serangga yang bermasalah iaitu Lipas Amerika (Periplaneta americana) dan Lipas German ( Blatella germanica).

JENIS RAWATAN:UMPAN GEL (GEL BAITING)
SERANGGA SASARAN : LIPAS AMERIKA, LIPAS GERMAN TEKNIK RAWATAN

1. Pemeriksaan lokasi akan dibuat secara terperinci untuk mengenal pasti kedudukan dan saiz sarang serangga.

2. Rawatan Gel Baiting akan dilakukan menggunakan kaedah "Spot" di kawasan dan tempat yang dikenal pasti sebagai habitat utama. Gel Dirumuskan bersama Racun Insektisida dengan kadar yang disyorkan mengikut keadaan tapak dan populasi serangga perosak.

3. Kadar yang disyorkan adalah 0.1 gram dalam bentuk "ludah" untuk habitat Lecro Jerman dan peningkatan bilangan gram untuk habitat Lecro Amerika.

Bahan Kimia

Bahan kimia yang biasa digunakan adalah daripada jenama Premise Cockroach Bait dengan bahan aktif Imidacloprid 2.15% W / W pada kadar tertentu. Bahan kimia ini adalah khusus untuk "Cockroaches Jerman" dan "Cockroaches Amerika".